Prijzen

Unit BVO Verdieping Totaal Parkeren Koopsom v.o.n. Status
26 71 m2 71 m2 142 m2 2 € 147.500,00 Beschikbaar
28 61 m2 61 m2 122 m2 2 € 129.950,00 Verkocht
43 66 m2 66 m2 132 m2 2 € 139.950,00 Beschikbaar
48 66 m2 66 m2 132 m2 2 € 164.950,00 Beschikbaar
50 203 m2 85 m2 288 m2 6 € 374.500,00 Beschikbaar
51 187 m2 78 m2 265 m2 6 € 349.500,00 Beschikbaar
52 187 m2 78 m2 265 m2 6 € 349.500,00 Beschikbaar

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 april 2022, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Versie prijslijst: 7 december 2021.